Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


TELECOM_EUROPE_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Een Europese digitale strategie moet het de ondernemingen en de burgers van de EU mogelijk maken om ten volle te profiteren van de kansen die de digitale golf met zich meebrengt en om van de EU een toonaangevende regio op het vlak van digitaal te maken.

De voornaamste uitdaging is om de juiste context te scheppen opdat digitale innovaties en trends maximaal kunnen worden benut.

Met het oog daarop moet de EU een echte digitale eengemaakte markt tot stand brengen die meer steunt op geharmoniseerde, toekomstgerichte regelgeving.

Dit kader moet bovendien innovatie stimuleren en investeringen bevorderen.

De kansen en uitdagingen zijn talrijk, maar de EU heeft al vele troeven. Laten we die optimaal benutten dankzij een sterk presterende digitale markt!


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Zorgen voor maximale harmonisatie binnen de digitale eengemaakte markt om van de EU een toonaangevende regio op het vlak van digitaal te maken
  • Het potentieel (gebruik en vrij verkeer) van de data-economie optimaliseren en vertrouwen scheppen (versterking van cyberveiligheid, evenwichtige gegevensbescherming)
  • Investeringen in digitale infrastructuur stimuleren om de connectiviteit te vergroten
  • Zwaar investeren in artificiële intelligentie (AI)
  • De uitvoering van een Europese strategie inzake digitale competenties versnellen
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin