Home

VERKIEZINGEN 2019 -

WAT IS ONS STANDPUNT ?

In 2015 lanceerde de Europese Commissie  het idee van een schokbestendige energie-unie met een ambitieus klimaatbeleid als kernelement. De bedoeling is om de consumenten in de EU – huishoudens en ondernemingen – een veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare energievoorziening te waarborgen. Sindsdien werd heel wat vooruitgang geboekt in de realisatie van het wettelijk kader  voor de Energie Unie dat bestaat uit een hele reeks richtlijnen en reguleringen.

Na intens overleg tussen de Commissie, de Raad en het Europees Parlement werd het ETS-systeem hervormd tot 2030 en  nieuwe dwingende klimaatdoelstellingen met de lidstaten overeengekomen. Dit vormt de basis van de gezamenlijke uitvoering van de klimaatakkoorden van Parijs.  Ook de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie werden vastgelegd.  Verder wordt nog gewerkt aan een beter geïntegreerde energiemarkt. De lidstaten zullen deze doelstellingen moeten vertalen in National Klimaat en Energieplannen, die door de EU-commissie zullen worden gemonitord.

Agoria vraagt  de EU verder te werken aan de integratie van de gas- en elektriciteitsmarkt en zo het level-playing field voor de bedrijven te verhogen. De Unie moet ook de externe bevoorradingszekerheid  garanderen en haar voortrekkersrol op het vlak van koolstofreductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie behouden. De EU moet innovatie en de  up-take van koolstofarme technologieën stimuleren.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Zorg voor een level-playing field voor de Europese energie-intensieve industrie met derde landen die minder verregaande klimaatverplichtingen op zich nemen (carbon leakage). Behoud daarbij ook de compensatie van indirecte emissies voor de elektro-intensieve bedrijven
  • Zorgen voor voorspelbare marktomstandigheden op lange termijn om de investeringen te bevorderen die nodig zijn om de voorzieningszekerheid op lange termijn te waarborgen, voor alle koolstofarme technologieën
  • Kansen die “meer Europa” oplevert op het vlak van voorzieningszekerheid identificeren
  • De ontwikkeling van geschikte infrastructuur voortzetten (zowel voor gas als elektriciteit) om de meer geïsoleerde energienetten met elkaar te verbinden. Een verbruikersgericht gedecentraliseerd energiesysteem heeft nog altijd een goed functionerende infrastructuur nodig om te zorgen voor een adequate voorziening van continu geleverde energie.
  • De energieflexibiliteit vergroten door de energieopslag en het vraagsturingsvermogen te ontwikkelen
  • Externe voorzieningszekerheid handhaven: een gediversifieerde set van invoerbronnen is van cruciaal belang. Voorzieningszekerheid betekent ook een gediversifieerde interne energiemix, net zoals verschillende leveranciers, netten en routes.
  • De toepassing van nieuwe energietechnologieën zou Europa afhankelijker kunnen maken van andere grondstoffen (edele metalen). Er is een grote rol weggelegd voor een goed functionerende circulaire economie in Europa die hergebruik stimuleert en de voorzieningszekerheid verbetert om efficiënter en duurzamer om te springen met kritieke grondstoffen.
  • Onderzoek en innovatie zullen zorgen voor de technologieën om de transformatie te leiden, waarbij de nadruk moet liggen op commercialisering.
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin