Home

VERKIEZINGEN 2019 -

WAT IS ONS STANDPUNT ?

De Europese Commissie tracht al verschillende jaren om een ‘billijke fiscaliteit’ (“a fair taxation system”) tot stand te brengen.
Ze moet daarbij altijd rekening houden met de belangen van de Europese ondernemingen om hun concurrentievermogen te vrijwaren, zowel binnen als buiten de EU. Het doel moet blijven om een gunstige omgeving voor ondernemingen te scheppen en niet om de fiscale lasten te verhogen onder het mom van streven naar meer “fiscale billijkheid”.

Daarbij is het ook belangrijk om het debat over de harmonisatiemaatregelen – zoals de CC(C)TB (Common Consolidated Corporate Tax Base) of de belasting van de digitale economie – te voeren op basis van objectieve en becijferde analyses. Die analyses ontbreken echter vooral aan Belgische zijde …

Ten slotte moeten die maatregelen ervoor zorgen dat de wederzijdse fiscale belangen van de lidstaten in evenwicht blijven.
Zonder correctie- of compensatiemechanisme zal een doorgedreven harmonisatie van de ondernemingsfiscaliteit vrijwel automatisch leiden tot een verschuiving van de belastinginkomsten van kleine naar grote lidstaten.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Ieder voorstel om de vennootschapsbelasting te uniformiseren vooraf analyseren en becijferen om het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen te vrijwaren en de budgettaire belangen van de lidstaten in evenwicht te houden
  • De denkoefening en de werkzaamheden m.b.t. de belasting van digitaal voortzetten op het niveau van de OESO
  • De fiscale regelgeving vereenvoudigen (zie ATAD-richtlijn) en de administratieve verplichtingen verlichten
  • Een definitieve btw-regeling invoeren die veel eenvoudiger is
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin