Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Mobility_FED_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

De verbetering van de bereikbaarheid en de mobiliteit wordt gehinderd door de versnippering van de bevoegdheden inzake mobiliteit over verschillende overheden. Hoewel coördinatiepogingen worden ondernomen (Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit (ECMM), Interfederale visie op de mobiliteit…), stellen we vast dat er nog steeds ongecoördineerde beslissingen worden genomen, dat openbaarvervoerslijnen elkaar beconcurreren, dat de verschillende operatoren dralen om een gemeenschappelijke tarifering in te voeren enz.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Het voeren van een coherent en gecoördineerd beleid inzake mobiliteit om met een globale visie de mobiliteitsproblematieken aan te pakken
  • Komen tot een regio-overschrijdend, geoptimaliseerd en afgelijnd aanbod van vervoer en transport, in lijn met de doelstellingen voor wat betreft klimaat en luchtkwaliteit
  • Een gezamenlijke aanpak van de mobiliteitsproblematiek afspreken en implementeren waarbij alle betrokken overheden hun onderlinge meningsverschillen opbergen ten voordele van een vlotte mobiliteit
  • Multimodaliteit als oplossing voor zowel personen- als goederentransport aantrekkelijk te maken door
    • Een goede afstemming en coördinatie van de verschillende vervoersmiddelen
    • Het opzetten van infrastructuur voor het faciliteren van een vlotte overstap
  • Gerichte instandhoudings- en uitbreidingsinvesteringen doen in het spoor of gelijk(w)aardig
  • Inspelen op grote gezamenlijke projecten op federaal niveau, zoals een netwerk snelfietspaden, geconnecteerd met de buurlanden
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin