Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Work_FED_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Bedrijven hebben mensen met de juiste vaardigheden op het juiste moment aan een correcte prijs nodig. In een sneller veranderende markt betekent dit dat de behoefte aan flexibiliteit toeneemt. De tijd dat mensen hun  hele leven bij hetzelfde bedrijf werkten, is voorbij.

De wetgeving moet aangepast worden zodat de evolutie van “een baan voor mijn hele loopbaan” naar “een loopbaan als opeenvolging van verschillende aanpakken” mogelijk wordt.

  •  Denk aan het wegwerken van het verouderde onderscheid tussen arbeiders en bedienden.
  •  Denk aan manieren om al dan niet tegelijkertijd voor verschillende bedrijven te werken dankzij terbeschikkingstelling, co-sourcing en werkgeversverenigingen.
  •  Denk aan creatieve manieren om zelfstandigen te kunnen inschakelen.

We leven steeds langer en bijgevolg werken we ook tot op een latere leeftijd. Het traditionele model waarbij we steeds meer verdienen naarmate we ouder worden, past hier niet meer bij. We moeten naar een model waarbij we tijdens onze loopbaan soms meer en soms minder verdienen – afhankelijk van onze eigen keuzes en de evolutie van de arbeidsmarkt.

Kortom, we hebben dus soepelere regels en procedures nodig die elk van ons toelaten onze eigen loopbaan in te vullen. Die versoepeling  is goed voor zowel onze bedrijven als voor onze mensen.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Duurzame inzetbaarheid : (para-)fiscale overheidssteun geven aan sectorale en ondernemingsinitiatieven die langer werken stimuleren
  • Wendbaardere arbeidsorganisatie : herdenken arbeidsduurwetgeving
  • Flexibilisering arbeidsmarkt : aanmoedigen arbeidsreserve en verder activeren van werklozen
  • Vermijden dat de omzetting van de detacheringsrichtlijn in België een bijkomende drempel wordt voor vrij verkeer van diensten en het vlot kunnen werken met gespecialiseerde werknemers
  • Ontwikkelen van een nieuw statuut van freelancer
  • Versoepelen van bestaande of invoering van nieuwe werkvormen (terbeschikkingstelling, co-sourcing, werkgeversgroeperingen)
  • Afwerken van de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin