Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Energy_Vlanderen_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Een sluitend Vlaams energie- en klimaatplan voor de periode tot 2030 moet verder durven gaan dan enkel prikkels geven voor bepaalde keuzes.  Meer energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie moeten hun weg vinden met minder ondersteuning. Vandaar dat ook de prijzen in de markt de juiste richting moeten aangeven voor de verdere elektrificatie en vergroening van onze Vlaamse maatschappij (o.a. mobiliteit). Hierbij is ook een verbeterde manier nodig om de energieprestatie van een gebouw te berekenen die ook bij renovatie standhoudt. De Vlaamse regering moet ook grondige investeringen voorzien in de netinfrastructuur opdat netten slimmer worden en consumenten zelf meer hun verbruik in handen kunnen nemen, wat bijdraagt tot energie-efficiëntie. Deze transitie moet betaalbaar blijven voor Vlaamse bedrijven, maar hen tegelijk ook stimuleren om bepaalde duurzame investeringen te blijven doen in Vlaanderen.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Sluitend plan om Vlaamse CO2-doelstellingen te halen in non-ETS sectoren met o.a. een bindend Renovatiepact voor woningen
  • Een groene taxshift die de hoge meerkosten op de elektriciteitsfactuur verschuift naar fossiele brandstoffen
  • Tariefstructuur die mogelijk maakt dat de digitale meter ook slim gebruikt wordt
  • Vereenvoudiging van (de invoer van) de EPB-berekeningsmethodiek
  • Ondersteuning voor de opvolger van de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten, en projecten energiebesparing in KMO’s (mini-EBO)
  • Bewaken van de competitiviteit van bedrijven door de meerkosten op elektriciteit te beperken o.a. via behoud van de financiële compensatie voor indirecte emissies
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin