Home

VERKIEZINGEN 2019 -

WAT IS ONS STANDPUNT ?

In de voorbije legislatuur werd de bijkomende verlaging van de onroerende voorheffing op het historisch kadastraal inkomen verbonden aan materieel en outillage van bedrijven, met drie jaar verlengd. Ook werden de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing afgeschaft. Inzake de lokale belastingen op investeringen werden geen stappen gezet. Het is hoog tijd om finaal komaf te maken met resultaatsonafhankelijke belastingen op productie-investeringen.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Schaf de onroerende voorheffing op materieel en outillage definitief en volledig af
  • Sluit een pact met  lokale overheden om te komen tot een afschaffing van eigen lokale belastingen op productie-investeringen, zoals de belasting op drijfkracht
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin