Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Milieu_Vlanderen_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Voor de technologische industrie blijft het belangrijk om een gelijk speelveld te hebben op het vlak van milieuregelgeving. De eerste stappen werden reeds gezet bij de vertaling van nieuwe Europese regelgeving naar Vlaanderen, maar het verdient aanbeveling om deze toetsing ook te doen bij het uitvoeren en toepassen van bestaande regelgeving.  Dit is noodzakelijk om aantrekkelijk te zijn voor toekomstige investeringen. Optimalisatie van verschillende vergunningstrajecten is hierbij een must (cfr. vergunningsaanvragen, grondstofverklaringen, complexe projecten,…).

De circulaire economie biedt heel wat mogelijkheden. Vermits de technologisch geïnspireerde bedrijven geloven in de verdere ontwikkeling van een duurzame samenleving, is co-creatie te verkiezen boven top-down wetgeving.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Goldplating verder aanpakken, in het bijzonder bij de toepassing van de regelgeving
  • Vergunningstrajecten versnellen, zeker voor strategisch belangrijke investeringsprojecten
  • Een realistisch waterbeleid voeren
  • Belemmeringen wegwerken om circulaire economie voluit te laten groeien
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin