Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Mobility_Vlanderen_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Ondanks de goede beleidsintenties stellen we vast dat de congestie in Vlaanderen verder toeneemt. Bedrijven ontvluchten bepaalde steden en regio’s wegens ‘onbereikbaar’ en de economische en ecologische kostprijs van de files loopt hoog op. Ook de verkeersveiligheid blijft een grote zorg. Het is cruciaal om komende jaren de investeringen in basisinfrastructuur verder op te trekken. Daarnaast moet Vlaanderen via combimobiliteit, aangepaste prijssignalen en de inzet van technologie de bestaande infrastructuur efficiënter gaan gebruiken en mobiliteit duurzamer en veiliger maken.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Trek de investeringen fors op, zowel in basisinfrastructuur als in slimme oplossingen
  • Verhoog de efficiëntie van alternatieve woon-werk verplaatsingen
  • Voer een slimme kilometerheffing in voor alle voertuigen
  • Voer een ambitieuzer fietsbeleid
  • Werk aan duurzamere en efficiëntere goederenlogistiek
  • Faciliteer de verdere ontwikkeling van autonome voertuigen
  • Verminder de impact van mobiliteit op het leefmilieu
  • Voer een echt open-data beleid
  • Faciliteer een coherent en gecoördineerd mobiliteitsbeleid met de andere stakeholders
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin