Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Defense_Vlanderen_NL

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Europa wil meer en meer een eigen defensiecapaciteit uitbouwen, via onder meer het gezamenlijk uitbouwen van een eigen capaciteit (PESCO) en een Europees Defensiefonds (EDF) voor onderzoek en ontwikkeling.  Ook op federaal niveau worden de investeringen in defensie opgetrokken, en is via het definiëren van de ‘essentiële veiligheidsbelangen’ en ‘kritieke technologietoepassingen’ de opbouw van een eigen industriële en technologische basis een prioriteit.

Vandaag zijn de regelgeving en praktijk inzake het toekennen van exportvergunningen voor strategische goederen in Vlaanderen nog steeds zeer stringent. Dit werd bevestigd door een benchmarking studie van het Vlaams Vredesinstituut.  Ook was tot voor kort publieke steun voor onderzoek en ontwikkeling met een mogelijke militaire finaliteit onmogelijk door de zogenaamde richtlijn Van den Brande.

Opdat de Vlaamse industrie volwaardig kan deelnemen aan de opbouw van een Europese militaire capaciteit en ook maximaal kan inspelen op de federale militaire investeringsprogramma’s, is het cruciaal dat Vlaamse bedrijven kunnen rekenen op een ‘level playing field’ inzake exportvergunningen en steun voor militaire O&O.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • onderzoek en ontwikkeling voor militaire en dual use toepassingen actief ondersteunen
  • een beleid voeren inzake exportvergunningen gericht op Europese samenwerking waarbij controle zoveel mogelijk door lidstaten van systeembouwers wordt opgenomen
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin