Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

WAT IS ONS STANDPUNT ?

‘Netto’ is het zeker een positief verhaal, voor zover de nodige beleidsmaatregelen worden genomen maar er ook een cultuuromslag gebeurt bij medewerkers en bedrijven. Grijpen we niet in, dan zal de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog groter worden. Het Vlaams onderwijs moet dringend de 21ste eeuw binnentreden. De hervormingen op de arbeidsmarkt die zijn ingezet, moeten een versnelling hoger en slimme arbeidsmigratie moet bovenaan de politieke agenda komen.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • Bereid het onderwijs voor op de toekomst via een ‘school of the future’ programma, het daadwerkelijk slopen van de muren tussen ASO, TSO en BSO. Investeer verder in duaal leren, ook in het hoger onderwijs
  • De nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs moeten ambitieus ingevuld worden want de kwaliteit van ons onderwijs gaat erop achteruit
  • Deelname aan levenslang leren moet fors omhoog. Creëer één agentschap levenslang leren en flexibele loopbanen en zorg voor een krachtige ondersteuning van de inspanningen van ondernemingen. Maak van levenslang leren een cultuur
  • Voer een echt en gecoördineerd STEM-beleid met voldoende middelen. Creëer leerlijnen tussen de verschillende onderwijsniveaus
  • Zorg voor meer interregionale mobiliteit op de arbeidsmarkt, en ga slim en proactief om met arbeidsmigratie
  • Versterk de doelgroepmaatregelen voor de  ongeschoolde jongeren (“NEETS”) en oudere werknemers: verhoging doelgroepkorting en verhoging loongrens
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin