Home

VERKIEZINGEN 2019 -

infographic

INFOGRAFIEK


Work_Wallonie_FR

WAT IS ONS STANDPUNT ?

Voor industriële ondernemingen wordt flexibiliteit steeds belangrijker in de context van de “Fabriek van de toekomst”, waarvoor het programma Made Different | Digital Wallonia pleit. Dankzij verschillende regelingen die op federaal niveau zijn goedgekeurd, kan de organisatie van het werk aan de behoeften van de klanten worden aangepast. In Wallonië stuit het gebruik van die regelingen echter op hindernissen, waardoor ze al te vaak ontoegankelijk zijn voor bedrijven. Een gezamenlijke denkoefening met de politieke wereld en de sociale partners zou moeten voorkomen dat de Waalse industrie wordt opgezadeld met een handicap ten aanzien van de andere gewesten.

Wat het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten betreft, heeft Wallonië nu de controle over economische migratie maar heeft het nog steeds geen duidelijke visie en beleid ter zake ontwikkeld.

Gezien de schaarste die in bepaalde sectoren al wordt vastgesteld en de uitdagingen die verband houden met de digitalisering van ondernemingen, is het belangrijk dat het Waals Gewest weloverwogen te werk gaat en samen met de sociale partners en de betrokken partijen onderzoekt hoe Wallonië aantrekkelijker kan worden gemaakt voor talent van buiten de EU.

De studie “Shaping the Future of Work” van Agoria en zijn partners vormt een solide en objectieve basis voor de toekomstige behoeften en moet de Waalse overheden helpen om een gericht economisch migratiebeleid te bepalen en uit te voeren.


WAT ZIJN ONZE CONCRETE AANBEVELINGEN ?

  • De uitvoering van nationale bepalingen op Waals niveau aanmoedigen in het kader van de sectorale overeenkomsten inzake arbeidsflexibiliteit om te voorkomen dat Wallonië wordt opgezadeld met een industriële handicap ten aanzien van de andere gewesten (bijv. plus-minusconto)
  • Een Waals economisch migratiebeleid ontwikkelen in overleg met de sociale partners
Close Menu
WordPress Video Lightbox Plugin